O našoj firmi

Matična firma našeg deoničarskog društva je osnovana pre deceniju i po i sa godinama se uspešno razvijala, od firme malog privatnog preduzetništva do današnje firme sa značajnim kapacitetima. Naša delatnost se ograničava na investicije na tržištu nekretnina , sa tim u vezi građevinskim izvođačkim projektima u visokogradnji i niskogradnji , transportu i gradnji objekata visokog turizma –apartmana.Što se tiče domena niskogradnje raspolažemo sa svom operativom mehanizacijom i transportnim sredstvima kojima smo spremni rešavati sve moguće zadatkeu realizaciji projekata. Iskustvo i stručnost naših saradnika na tim poslovima je garant zadovoljenja i najvišeg kvaliteta u poslu. Zahvaljujući orjentaciji prema kvalitetu i potrebama kupaca uz naše projekte je vezana i garantovana dinamika radova.Kamenari Estate D.O.O. je osnovana početkom 2008 kao odgovor na zahteve tržišta za gradnjom apartmana u Crnoj Gori. Ova renomirana mađarska firma je u septembru mesecu 2008.g. pokrenula postupak oko dobijanja dozvola za građenje nekretnina u Crnoj Gori. Firma je započela investiciju na palcevima ukupne površine 5300 m2 koje čine njeno soptveno vlasništvo. Sadašnji projekat je vezan za gradnju 6 objekata sa apartmanima na proplancima planine u Kotorskom zalivu u mestu Kamenari. U ovom trenutku je u toku pribavljanje dozvola za gradnju navedenih 6 objekata.
U zavisnosti od zahteva naručioca u svakom objektu će se graditi ili ukupno 6 apartmana ili 4 apartmana i superluksuzni stanbeni deo. (Opis apartmana može se naći u Apartmani meniju) Finansiranje projekta će se izvoditi sopstvenim sredstvima i sredstvima kupaca uplaćenih po dinamici gradnje.
Započetak pripremnih radova se planira za jesen 2009. godine u zavisnosti od vremena pribavljanja građevinske dozvole, a u nastavku se planira izrada platoa i pristupnih puteva. Na osnovu naših planova grubi građevinski radovi na 2 objekta će se završiti 2010 godine , a građevinsko-zanatski do 2011 godine. Ako postoji interesovanje započeće se na radovima i ostala 4 objekta. U izvođenju radova će učestvovati mađarski i mesni tim stručnjaka.

Naš partner koji nam svojom svesrdnom i stručnom saradnjom pomaže u realizaciji ovog projekta je „Montenegro Adria Turs” . Kontakt osobe sa strane „Adri Toursa” je Ogurlić Uzon Agneš i Savo Ogurlić.

Na zahtev zainteresovanih omogućićemo uvid u naše reference.